Binge eating disorder; symptomen, gevolgen, behandeling en meer info. (2023)


Binge eating disorder is de meest voorkomende eetstoornis. De eetstoornis wordt gekenmerkt door regelmatig terugkerende eetbuien. Binge eating disorder (BED) is een eetstoornis, die vrij vertaald kan worden als eetbuienstoornis. BED wordt gekenmerkt door regelmatig terugkerende eetbuien. Mensen met binge eating disorder zijn vaak te zwaar. BED is de minst bekende eetstoornis naast de bekendere anorexia en boulimia. Toch komt deze stoornis echter het meeste voor. In Nederland lijden ongeveer 160.000 vrouwen aan binge eating disorder. Ter vergelijking: 5.500 vrouwen hebben anorexia en 22.500 vrouwen hebben boulimia. Mannen en vrouwen hebben ongeveer een gelijk risico op het ontwikkelen van de stoornis.

(Video) Binge Eating Disorder Triggers en behandelingen

Wat is binge eating disorder?

Binge eating disorder wordt gekenmerkt door dwangmatig overeten. Binge eaters kunnen in korte tijd grote hoeveelheden voedsel eten. Dit wordt een eetbui genoemd. Tijdens een eetbui voelen veel mensen dat ze geen controle hebben over de situatie. De symptomen van BED beginnen meestal in de late tienerjaren of vroege volwassenheid. Ze treden vaak op na een dieet. Een eetbui duurt gemiddeld 2 uur, maar sommige mensen hebben eetbuien over de hele dag. Mensen met binge eating disorder eten wel eens, terwijl ze geen honger hebben. Ze blijven dan eten, hoewel ze verzadigd zijn. Het eten kan zo snel gaan, dat er nauwelijks besef is van wat ze eten of proeven.

Belangrijkste kenmerken van binge eating disorder:

 • Regelmatig terugkerende en oncontroleerbare eetbuien;
 • Gevoelens van verdriet of boosheid tijdens of na de eetbuien.

Dergelijke eetbuien kunnen ook voorkomen bij een andere eetstoornis, boulimia nervosa. BED en boulimia kennen een verschil. Mensen met BED ondernemen geen poging om een eetbui ongedaan te maken. Maar mensen met boulimia braken, vasten of sporten veel om een eetbui te compenseren. Binge eaters kunnen daarentegen worstelen met gevoelens van schuld, walging en depressie. Ook kunnen ze zich zorgen maken over de gevolgen van binge eating voor hun lichaam. Soms doen ze pogingen om de eetbuien te stoppen, maar achten dit onbegonnen werk. Vaak straffen ze zichzelf voor hun gebrek aan zelfbeheersing. Iedere persoon heeft echter andere gevoelens en gevoelsuitingen ten aanzien van de eetstoornis.

Oorzaken binge eating disorder

Over het algemeen wordt binge eating disorder veroorzaakt door een combinatie van factoren. Onder andere de genen van een persoon, emoties en ervaringen. Lichamelijke afwijkingen lijken ook een rol te spelen bij eetbuien. De sociale druk om slank te zijn kan bijdragen aan de schaamte van binge eaters. Het kan ook het emotionele eten aanwakkeren. Sommige ouders hebben onbewust al een fundering gelegd voor BED. Bijvoorbeeld door hun kind te troosten of te belonen met eten. Kinderen die regelmatig opmerkingen krijgen over hun lichaam en gewicht zijn ook kwetsbaar. Net als degenen die seksueel zijn misbruikt in hun jeugd.

Depressie en binge eating zijn sterk met elkaar verbonden. Veel binge eaters zijn depressief of zijn depressief geweest. Anderen hebben problemen met het controleren van prikkels of het ervaren en uiten van gevoelens. Een lage eigenwaarde, eenzaamheid en ontevredenheid met het lichaam kunnen ook bijdragen aan eetbuien.

(Video) Why are eating disorders so hard to treat? - Anees Bahji

Symptomen binge eating disorder

Mensen met binge eating disorder schamen zich wel eens over hun eetgewoonten. Ze proberen vaak om hun symptomen te verbergen en eten stiekem. Veel binge eaters hebben overgewicht of obesitas. Sommigen hebben een normaal gewicht.De volgende symptomen kunnen gelden voor mensen met binge eating disorder:

 • eten zelfs als zij verzadigd zijn;
 • schamen zich voor hoeveel zij eten;
 • eten snel grote hoeveelheden voedsel;
 • eten de hele dag door, zonder geplande maaltijden;
 • hebben nooit een voldaan gevoel, hoeveel zij ook eten;
 • voelen zich schuldig, walgelijk of depressief na een eetbui;
 • voelen stress of spanning die alleen kan worden verzacht door eten;
 • verstoppen voedsel of slaan het op om later in het geheim op te eten;
 • ervaren een onvermogen om te stoppen met eten of te controleren wat zij eten;
 • eten normaal voedsel in bijzijn van anderen. Ze eten buitengewoon veel als ze alleen zijn;
 • doen wanhopige pogingen om het gewicht en de eetgewoonten onder controle te houden;
 • ervaren gevoelloosheid tijdens eetbuien. Hierbij lijkt het alsof zij er niet echt zijn of op de automatische piloot leven.

Er wordt overigens weleens gesteld dat mensen die voortdurend kleine hoeveelheden eten zonder hongergevoel ook binge eaters zijn.

Lichamelijke gevolgen binge eating disorder

Binge eating disorder is niet gezond voor het lichaam. Er is sprake van een onregelmatig eetpatroon, eetbuien en (extreem) overgewicht. Een persoon met BED eet vaak eenzijdig. Vaak producten met veel suiker en vet, maar weinig goede voedingsstoffen. Het is daardoor mogelijk om tekorten aan voedingsstoffen te ontwikkelen. Een tekort aan deze stoffen kan leiden tot verschillende problemen. Bijvoorbeeld luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, uitval van de nieren en blindheid. Voedingsstoffen zijn stoffen in de voeding die nodig zijn voor een gezond lichaam. Ieder voedingsmiddel bevat een andere combinatie van voedingsstoffen. Het is belangrijk om te variëren met verschillende voedingsmiddelen. Op die manier wordt het lichaam voorzien van alle verschillende voedingsstoffen die het nodig heeft.Na verloop van tijd leidt binge eating disorder vaak tot overgewicht.

Een te hoog gewicht veroorzaakt meerdere medische complicaties zoals:

(Video) Wat is Binge Eating Disorder?

 • artrose;
 • diabetestype 2;
 • hoge bloeddruk;
 • hoog cholesterol;
 • hart- en vaatziekten;
 • galblaasaandoeningen;
 • gewrichts- enspierpijn;
 • bepaalde soortenkanker;
 • maag-darmaandoeningen en slaapapneu.

Regelmatig overeten kan de maag uitrekken. Dit verstoort het natuurlijke gevoel van honger en verzadiging. Ook kunnen gebitsproblemen ontstaan.

Psychische en sociale gevolgen binge eating disorder

Mensen met BED rapporteren meer gezondheidsproblemen, stress, slapeloosheid en suïcidale gedachten dan mensen zonder eetstoornis. Depressie, angst en alcohol- en drugsmisbruik zijn ook veelvoorkomende gevolgen. Binge eaters denken vaak aan eten, het gewicht en het figuur. Er wordt veel tijd besteed aan het plannen en geheimhouden van eetbuien. Bijvoorbeeld door manieren te bedenken om onopvallend aan eten te komen. Hier gaat veel tijd in zitten. Daarnaast is er meestal sprake van schaamte over het eetgedrag en het lichaam. Het kan voorkomen dat iemand niet meer naar buiten durft. De angst om beoordeeld te worden door andere mensen is dan te groot. De kans om in een isolement te belanden is dan ook groot. Veel eten kost ook veel geld. Financiële problemen kunnen het schuldgevoel vergroten en het zelfvertrouwen verlagen.

Behandeling binge eating disorder

Het kan moeilijk zijn om binge eating disorder te overwinnen. In tegenstelling tot andere verslavingen is de “drug”, het eten, nodig om te overleven. Het kan niet worden vermeden. In plaats daarvan is het van belang om een gezonde relatie met voeding te ontwikkelen. Een relatie die is gebaseerd op de voedingsbehoeften, niet de emotionele behoeften. Om te stoppen met de eetbuien is het belangrijk om te gaan eten voor een betere gezondheid.Gezond eten betekent:

(Video) Fighting for Recovery: What is the Mandometer? | Eating Disorders in Children & Young Adults

 • evenwichtige maaltijden plannen;
 • gezonde voedingsmiddelen kiezen;
 • zorgen voor voldoende vitaminen en mineralen.

Het is belangrijk om ook professionele steun en behandeling te zoeken. Professionals die BED behandelen zijn psychiaters, diëtisten, therapeuten en eetstoornis- en obesitasspecialisten. Een effectieve behandeling van binge eating disorder hoort niet alleen de symptomen te bestrijden. Het hoort ook de onderliggende problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld de emotionele triggers die leiden tot overeten en de problemen in de omgang met emoties. Als obesitas de gezondheid in gevaar brengt, is gewichtsverlies een belangrijk doel. Een dieet kan echter bijdragen aan overeten. Pogingen tot gewichtsverlies zouden dan ook altijd moeten worden begeleid door een professional.

Binge eating disorder kan succesvol worden behandeld in therapie. Therapie kan een binge eater leren om de drang naar het overeten te overwinnen. Het ongezonde eetpatroon wordt vervangen door een gezond eetpatroon. Bovendien leert men om de emoties in bedwang te houden en stress te voorkomen. Het doorbreken van het oude eetpatroon is moeilijk en het kan misgaan. Op die momenten is de steun van familie, vrienden en therapeuten erg belangrijk. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan groepstherapie waarin lotgenoten ervaringen uitwisselen.Er bestaan medicijnen die kunnen helpen om de symptomen van BED te behandelen. Deze medicijnen kunnen binge eating disorder niet genezen en maken onderdeel uit van een uitgebreid behandelprogramma met therapie, groepsondersteuning en zelfhulptechnieken.

Onderzoek binge eating disorder

 • Lichamelijke afwijkingen lijken ook een rol te spelen bij eetbuien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de hypothalamus verkeerde berichten over honger en volheid stuurt naar de hersenen. De hypothalamus is het deel van de hersenen dat de eetlust controleert.
 • Onderzoekers hebben ook een genetische mutatie gevonden die eetverslaving lijkt te veroorzaken.
 • Tenslotte is aangetoond dat lage niveaus van serotonine in de hersenen een rol spelen bij dwangmatig eten. Serotonine is een neurotransmitter. Neurotransmitters zijn stoffen die signalen overdragen naar de hersenen. Bijvoorbeeld hongersignalen.
 • Normaal gesproken is het niet mogelijk om zoveel te eten dat de maagwand scheurt. Er zijn verschillende mechanismen die dit voorkomen. In ernstige gevallen komt het wel eens voor. In die gevallen is er vaak al iets mis met de maagwand. Bijvoorbeeld door veelvuldig braken of medicatie.

Externe informatie binge eating disorder of producten

We zijn extern onderstaande boeken,betreffendebinge eating disorder, voor u tegengekomen:

 • Binge Eating Disorder. Auteurs Laura van Buuringen & Stichting Gezondheid Nederland, Nederlands, 100 pagina’s. Deze cursus is geen volledige behandeling voor een eetstoornis en is niet bedoeld om af te vallen. Psychologe Laura van Buuringen helpt je richting een regelmatig en gezond eet- en denkpatroon.
 • The Loss and Gain Struggle: How Binge Eating Disorder Transformed My Life, e-BOOK. Auteur Camille Heimbrod, Engels. An opening into the life of a woman who openly recognizes and explains the extremity of her disorder, relating the unending circle of self destruction that had affected her life and subsequently that of her friends end family before her decision to make a change.
 • Beyond a Shadow of a Diet, e-BOOK. Auteurs Judith Matz & Ellen Frankel, Engels, 352 pagina’s. Comprehensive book for professionals working with clients who struggle with Binge Eating Disorder, Compulsive Eating or Emotional Overeating.
 • Why Can’t I Stop Eating? 25 Tips for Managing Binge Eating Disorder & Compulsive Overeating, e-BOOK. Auteur Christine Kruger-Remus, Engels. This book is designed to provide those individuals with a way to face their fear and move onto the path toward managing their binge eating behavior.

Disclaimer voedingsdoelen

DietCetera geeft u met bovenstaande tekst slechts algemene informatie. Wij hebben deze tekst niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. DietCetera is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze tekst.

(Video) Intuitive Eating | A Revolutionary Program that Works (Science-Backed Data)

FAQs

Wat zijn de gevolgen van Binge Eating Disorder? ›

Lichamelijke gevolgen van eetbuistoornis BED
 • Je krijgt steeds meer overgewicht.
 • Je krijgt last van kortademigheid.
 • Beperking in bewegingsvrijheid door overgewicht.
 • Pijnlijke gewrichten door overgewicht.
 • Spijsverteringsklachten door de onregelmatige en overmatige manier van eten.
 • Suikerziekte / diabetes.
 • Maag- en darmproblemen.

Hoe stop je binge? ›

De belangrijkste behandeling van een eetbuistoornis is cognitieve gedragstherapie.
 1. Je gaat samen met een psycholoog onderzoeken hoe je denkt over jezelf, je eetgedrag en je lichaam. ...
 2. Je leert anders denken waardoor je je ook beter gaat voelen. ...
 3. Daardoor is het ook weer gemakkelijker om gezonder of minder te gaan eten.
Dec 14, 2017

Waardoor ontstaat Binge Eating Disorder? ›

Oorzaken binge eating disorder

Deze eetstoornis heeft geen specifieke oorzaak maar gaat wel gepaard met omstandigheden waarin verschillende factoren een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan 'aanleg' qua persoonlijkheid, negatieve ervaringen, opvoeding en een 'vertekend beeld' van de huidige (social) media.

Hoe slecht is binge drinken? ›

je loopt een grotere kans op black-outs en alcoholvergiftiging. acute schade aan alle organen die rechtstreeks met de alcohol in aanraking komen (hersenen, lever, etcetera) plotse stijging van de bloeddruk. hartaandoeningen en herseninfarct doordat het bloed minder goed stolt.

Wat moet je doen als je niet kan stoppen met eten? ›

Als je niet kunt stoppen met eten, zijn het vooral je gedachten die je in de weg zitten. Het gaat vaak niet eens om wàt je eet, maar dàt je eet. Alles wat je binnen handbereik hebt, gaat naar binnen. Het gaat soms zelfs zo snel naar binnen, dat je niet eens echt proeft wat je aan het eten bent.

Waarom wil ik graag stiekem eten? ›

Veel mensen met eetbuien eten stiekem, vooral thuis, als ze alleen zijn. Dit komt door gevoelens van schaamte. De schuldgevoelens na de eetbui leiden tot een negatief zelfbeeld en een voornemen om het nu écht niet meer te doen.

Waarom eetbuien in de avond? ›

Eerder op de dag eten. De wetenschappers stellen dat hun studie laat zien dat mensen meer geneigd zijn om in de avond te veel te eten als gevolg van veranderingen in het niveau van de hongerhormonen. Ook stress en al bestaande binge eating-neigingen kunnen het risico verhogen.

Wat is het verschil tussen boulimia nervosa en Binge Eating Disorder? ›

Letterlijk betekent Binge Eating: 'verzwelgen in eten'. Deze eetstoornis heeft grote overeenkomsten met boulimia nervosa doordat je aan eetbuien lijdt, maar de drang om gewichtstoename te compenseren (bijvoorbeeld braken) ontbreekt. Als gevolg hiervan kun je gewichtsproblemen ontwikkelen.

Wat zeg je niet tegen iemand met een eetstoornis? ›

Maak geen opmerkingen over uiterlijk

"Wat je er ook over zegt, iemand met een eetstoornis interpreteert dit altijd verkeerd. Iemand met ondergewicht wil er bijvoorbeeld helemaal niet "goed uitzien", die ziet dit namelijk als te dik." Door te beginnen over gewicht, leg je de nadruk daar weer op.

Wat gebeurt er met je lichaam als je een eetstoornis hebt? ›

Het lichaam schakelt bij een dalend gewicht en verminderde voedselinname zo veel mogelijk over op besparing in de stofwisseling. Je voelt je hierdoor vaak erg moe, duizelig, lusteloos en depressief; Doordat je weinig eten verbrandt en de lichaamstemperatuur daalt, kun je last krijgen van koude, blauwe handen en voeten.

Is een eetstoornis te genezen? ›

Genezen van een eetstoornis is wel degelijk mogelijk. Wie niét in herstel gelooft, kán niet optimaal herstellen. En uit geen enkel onderzoek blijkt dat een eetstoornis chronisch, onbehandelbaar, hopeloos, te complex of wellicht enkel genetisch bepaald is.

Hoe stop je het best met drinken drinken? ›

Met een duidelijk plan en steun van uw omgeving lukt het u beter om te stoppen met alcohol. Uw huisarts of de praktijkondersteuner kunnen u daarbij helpen. U kunt ook op internet een zelfhulpprogramma volgen om te stoppen met alcohol drinken. Soms kan uw huisarts u verwijzen naar een arts voor verslavingszorg.

Hoeveel drinkt een alcoholist per dag? ›

Je bent een zware drinker als je 1 keer of vaker per week 6 of meer glazen drinkt op één dag en als vrouw zijnde meer dan 4 of meer glazen op één dag drinkt (CBS). De Gezondheidsraad raadt aan niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken.

Wat is zwaar drinken? ›

Overmatig drinken betreft het drinken van meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen). Er is sprake van zwaar drinken wanneer minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op een dag gedronken worden. en ouder ooit alcohol gedronken.

Waarom wil ik de hele dag eten? ›

Vaak is de oorzaak van een constant hongergevoel een ongebalanceerde en/of eenzijdige voeding. Zo'n voeding zorgt voor onvoldoende verzadiging én hoge insulinespiegels in het bloed. Hiermee ontstaat een continue vraag naar suikers/koolhydraten om de insuline wat te doen te geven, zodat je constant honger ervaart.

Hoe kan ik mijn trek in eten verminderen? ›

11 tips tegen honger en eetbuien
 1. Eet meer vezels. ...
 2. Drink meer water en groene thee. ...
 3. Eet complete maaltijden. ...
 4. Vermijd trigger foods. ...
 5. Herken echte honger. ...
 6. Eet op regelmatige tijden. ...
 7. Eet voldoende eiwitten (proteïne) ...
 8. Drink (cafeïnevrije) koffie.
Jun 30, 2021

Hoe stop je met te veel eten? ›

Overeten stoppen: 7 tips
 1. Vermijd snelle suikers. Snelle suikers zorgen voor een instabiele bloedsuikerspiegel en insulineresistentie. ...
 2. Eet minder vaak. Normaal gezien werkt ons lichaam zo dat we bij een lege maag honger krijgen. ...
 3. Eet meer eiwitten en groenten. ...
 4. Eet bewust. ...
 5. Beweeg nuchter. ...
 6. Hydrateer. ...
 7. Val af.
Oct 11, 2021

Hoeveel kcal is een eetbui? ›

We spreken van een objectieve eetbui wanneer jij en je omgeving vinden dat je in een korte tijd (2 uur) overdreven veel voedsel hebt gegeten. De hoeveelheid loopt soms op tot wel 10.000 kcal. De tijd en hoeveelheid zijn hier dus bepalend.

Wat werkt Hongerstillend? ›

Eiwitten: echte hongerstillers

Eiwitten helpen met het spierherstel en zijn daarom extra belangrijk voor sporters, maar eiwitten helpen ook bij met de productie van het hormoon dat het hongergevoel tegengaat. Zorg dat je in iedere maaltijd een bron van eiwitten hebt, om zo gebalanceerd mogelijk te eten.

Hoe ziet een eetbui eruit? ›

Er is sprake van een eetbui wanneer je in korte tijd, denk aan een half uurtje, een abnormaal grote hoeveelheid calorieen opeet. Met een abnormaal grote hoeveelheid wordt niet bedoeld een pak koekjes of een hele zak chips, een reep chocolade of 5 crackers en een boterham.

Kun je wennen aan minder eten? ›

Als je elke dag aanwent om kleine porties te eten zal je maag daar ook aan wennen. Je maag zal uiteindelijk krimpen als het gewend is aan minder eten per maaltijd. In het begin zul je honger hebben maar dat gaat ook weer over.

Wat eet je tijdens een eetbui? ›

Chocolade is natuurlijk niet de enige, en vooral niet de belangrijkste, bron van magnesium. Zo kun je bij zo'n eetbui je magnesium veel beter halen uit noten en zaden, vis en bladgroenten. Deze voedingsmiddelen zijn namelijk veel gezonder en verzadigen meer.

Is het raar om alleen uit eten te gaan? ›

Ten onrechte wordt gedacht dat alleen in een restaurant eten heel ongemakkelijk is en dat je dan het liefste zo snel mogelijk weer weg wilt. Niks is minder waar. Alleen uit eten gaan kan juist enorm relaxed zijn. Lekker heel bewust genieten van elke hap.

Is het erg om met honger te slapen? ›

Een te lege maag is echter ook zeker niet aan te raden. Wie gaat slapen met een hongergevoel zal moeilijk in slaap komen en vaak onrustig slapen. De hersenen blijven namelijk alerter als u trek heeft en dat houdt een ontspannen slaap tegen.

Is het slecht voor je om laat te eten? ›

De nadelige effecten van laat eten

In de avond heeft het lichaam minder energie nodig. Wanneer er dan toch gegeten wordt, kunnen de cellen in het lichaam deze energie niet verwerken en kunnen de cellen door een overschot aan radicalen beschadigen.

Wat kan iemand met een eetstoornis of familie of vrienden het best doen? ›

Heeft iemand een eetstoornis, ga dan de ander niet stimuleren (lees pushen) om iets te eten. Controleer het eetgedrag ook niet. Dit helpt niet, sterker nog, vaak zien we dat het contact hierdoor minder wordt. Het onderlinge contact is belangrijk in het hersteltraject.

Hoeveel mensen hebben Binge Eating Disorder? ›

Naar schatting hebben 180.000 Nederlanders een binge-eating disorder.

Is een eetstoornis een keuze? ›

Een eetstoornis is een psychische stoornis. Een ziekte die je overkomt, het is dus geen keuze. De bekendste eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder (BED) en 'andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis' (NAO).

Hoe voelt iemand zich met een eetstoornis? ›

Symptomen eetstoornis

Een verstoord lichaamsbeeld. Steeds meer bezig zijn met afvallen. (Streng) lijnen afwisselen met eetbuien. Gewichtsbeheersing door middel van overmatig sporten of bewegen, overgeven of het gebruik van laxeermiddelen.

Kan je werken met een eetstoornis? ›

Eén op de 4 patiënten met anorexia nervosa heeft betaald werk; ongeveer de helft van de patiënten met boulimia nervosa en eetbuistoornis ondervindt problemen met sociale rollen zoals werk en relaties (Kenmerken eetstoornis).

Hoe ernstig is een eetstoornis? ›

Eetstoornissen leiden tot lichamelijke schade. Daarbij moet je ondermeer denken aan duizeligheid, (ontstaan van) beschadigingen aan organen, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, maag- en darmproblemen, een hoge bloeddruk, haaruitval en het krijgen van een slecht gebit. Vaak zie je ook bijkomende gevolgen.

Kan een eetstoornis overgaan? ›

Eetproblemen gaan meestal niet vanzelf over. Beginnende eetproblemen kunnen overgaan in een (ernstige) eetstoornis. Hoe eerder je hulp krijgt, hoe beter. Over je problemen praten is een eerste belangrijke stap.

Hoe denkt iemand met een eetstoornis? ›

Deze gedachten kunnen horen bij iemand met anorexia nervosa
 1. Ik weet dat ik dun ben. ...
 2. Eten, ik kan het gewoon niet. ...
 3. Soms zou ik willen dat anderen de beslissing voor mij nemen om te eten. ...
 4. In mijn hoofd klinkt steeds een stem. ...
 5. Liegen en bedriegen is nu onderdeel van mijn leven. ...
 6. Ik denk continu aan eten.

Hoe lang duurt eetstoornis herstel? ›

Over het algemeen is het een lang proces om helemaal te herstellen van een eetstoornis, zeker bij mensen met ernstige eetstoornissen en andere psychische klachten en angststoornissen. Het herstellen van eetgedrag en gewicht kan al binnen een half jaar bereikt zijn.

Wat zijn de twee kenmerken van een eetbui episode? ›

Een eetbui-episode wordt gekenmerkt door beide volgende kenmerken: Het in een afzonderlijk tijdsperiode (bijvoorbeeld binnen een periode van 2 uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan die de meeste mensen binnen dezelfde tijd, onder vergelijkbare omstandigheden zouden eten.

Wat zijn de gevolgen van anorexia op lange termijn? ›

Met anorexia raak je uiteindelijk ernstig ondervoed en dat heeft grote gevolgen voor het lichaam. Denk aan extreme uitputting, huidproblemen, botontkalking, onvruchtbaarheid, hartritmestoornissen en een lage lichaamstemperatuur. Door ondervoeding en braken kan er een tekort ontstaan aan kalium.

Waarom is orthorexia gevaarlijk voor je gezondheid? ›

Vaak vermijden orthorexia-patiënten allerlei voedingsmiddelen, omdat ze denken dat die niet gezond zijn. Het eenzijdige voedingspatroon dat zo ontstaat leidt tot ondergewicht en ondervoeding door een tekort aan essentiële voedingsstoffen zoals essentiële vetzuren, eiwitten, vitamines en mineralen.

Wat is Purgeergedrag? ›

Gedurende de afgelopen drie maanden is de betrokkene gedurende recidiverende episoden bezig geweest met eetbuien of purgeergedrag (zelf opgewekt braken of misbruik van laxantia, diuretica of klysma's).

Wat als je alleen maar gezond eet? ›

Wat is orthorexia? Orthorexia is een eetstoornis waarbij je de hele dag obsessief bezig bent met gezond en verantwoord willen eten. Je eet alleen producten die in jouw ogen goed zijn voor je gezondheid. Voedingsmiddelen die niet aan je eisen voldoen weiger je te eten.

Hoe herken je orthorexia nervosa? ›

Symptomen orthorexia nervosa

Dwangmatig bezig zijn met het eten van een beperkt aantal voedingsmiddelen die als gezond worden gezien. Ongezond voedsel niet meer durven eten. Ondergewicht. Ondervoeding en een tekort aan essentiële voedingsstoffen.

Wat doet een eetstoornis met je lichaam? ›

Door ondergewicht of ernstige tekorten in de voedingsstoffeninname kan een depressie optreden, waarvan lichamelijk reacties het gevolg kunnen zijn zoals; vermoeidheid, concentratiezwakte, slaapproblemen en dagschommelingen in stemming; Tanden kunnen aangetast raken door maagzuur als gevolg van veelvuldig braken.

Hoe denken mensen met een eetstoornis? ›

Dat zijn: een negatief zelfbeeld en erg weinig zelfvertrouwen, het gevoel tekort te schieten, de angst om afgewezen te worden en een neiging tot perfectionisme. Ook kunnen mensen met een eetstoornis vaak moeilijk hun emoties uiten of hebben depressieve gevoelens.

Wat is erger boulimia of anorexia? ›

Wanneer je anorexia hebt, eet je heel weinig omdat je bang bent om aan te komen, terwijl je bij boulimia excessieve eetbuien afwisselt met perioden van weinig eten of met methoden om de gegeten calorieën kwijt te raken (compenseren).

Wat gebeurt er als je elke dag hetzelfde eet? ›

Elke dag hetzelfde eten

Als het voedingspatroon, die elke dag zo ongeveer hetzelfde is, er voor zorgt dat je een juiste combinatie van koolhydraten, eiwitten en vetten plus genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt, dan is het niet erg om zo ongeveer hetzelfde eten.

Wat is Ednos? ›

Eerder werd deze stoornis gediagnosticeerd als Eating Disorder, Not Otherwise Specified of EDNOS, een vage diagnose van eetstoornissen die niet passen in de diagnose van anorexia of boulimia.

Videos

1. De grootste eetstoornis waar je nog nooit van hebt gehoord
(NOS op 3)
2. De eetbuistoornis: wat is het en wat kan ik eraan doen?
(Stellar Mind)
3. Anorexia's Childhood Roots (CBS News)
(CBS News)
4. Anorexia Nervosa
(Arjan Jilesen)
5. Waarom kom je aan met antidepressiva en stemmingsstabilisatoren?
(Dr. Tracey Marks)
6. Hoe ontstaat anorexia?
(Universiteit van Nederland)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 03/26/2023

Views: 6140

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.